BP JOB ON CLOUD
ใช้งานระบบบริหารจัดการงานของท่าน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

ค่าบริการรายปี (ยังไม่รวม Vat 7%)
จำนวนใบงาน ต่อปี (4 รูป/ใบงาน) มากกว่า 10,000ใบ
หรือแก้ไขตามต้องการ
ไม่เกิน 3,000 ใบ ไม่เกิน 5,000 ใบ ไม่เกิน 10,000 ใบ
6,000 7,500 10,000 โปรดติดต่อ
JOB MANAGEMENT SYSTEM
 • รับงาน นัดวันให้บริการ พิมพ์ใบรับงาน
 • จ่ายงานให้พนักงานไปปฏิบัติงาน พิมพ์ใบปฏิบัติงาน
 • บันทึกการทำงาน ถ่ายรูปหน้างาน ผ่านสมาร์ทโฟน
 • ปิดงาน บันทึกผลการทำงาน สำเร็จ ไม่สำเร็จ
 • ดูรายงานสรุปรายวัน รายเดือน รายปี ดูง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน
 • บันทึก และ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 • ออกใบเสนอราคา พร้อมลายเซ็น ส่งอีเมล์ ส่งไลน์ ไม่ต้องพิมพ์
 • มีระบบการอนุมัติใบเสนอราคา แจ้งเมล์ผู้อนุมัติ
 • มีระบบออกใบสั่งขาย ระบบอนุมัติการขาย
 • รายงานทุกตัวส่งออกมาทำต่อใน excel ได้
 • อัพเดดโปรแกรมฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
 • ใช้งานได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน
ลงทะเบียนใช้งานฟรี 1 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ + ไลน์ไอดี 0814088313

BP SOFT COMPANY LIMITED