BP OFFICE ON CLOUD
ใช้งานระบบบัญชี ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

ค่าบริการรายปี (ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น วันนี้ VPS
(Server+domain ส่วนตัว)
เพิ่มเติมตามต้องการ
8,000 30,000 โปรดติดต่อ
BP OFFICE ON CLOUD

ระบบซื้อ

 • จัดทำใบขอซื้อ
 • ขออนุมัติใบขอซื้อแจ้งทางอีเมล์
 • จัดทำใบสั่งซื้อ
 • ขออนุมัติใบสั่งซื้อแจ้งทางอีเมล์
 • ส่งออกใบสั่งซื้อเป็นไฟล์ pdf พร้อมลายเซ็น
 • บันทึกซื้อสด พิมพ์ใบสำคัญจ่าย พิมพ์หัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกซื้อเชื่อ พิมพ์ใบขออนุมัติจ่าย พิมพ์หัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกจ่ายชำระหนี้ พิมพ์ใบสำคัญจ่าย
 • รายงานวิเคราะห์การซื้อรายวัน รายเดือน รายปี
 • รายงานอายุเจ้าหนี้
 • รายงานสถานะเจ้าหนี้
 • หน้าจอซื้อเข้าแบบเร็ว ทัชสกรีน สแกนบาร์โค้ด

ระบบขาย

 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ขออนุมัติใบเสนอแจ้งทางอีเมล์
 • ส่งออกใบเสนอราคาเป็นไฟล์ pdf พร้อมลายเซ็น
 • จัดทำใบสั่งขาย
 • ขออนุมัติใบสั่งขายแจ้งทางอีเมล์
 • บันทึกขายสด พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 • บันทึกซื้อเชื่อ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี
 • บันทึกรับชำระหนี้ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 • รายงานวิเคราะห์การขายรายวัน รายเดือน รายปี
 • รายงานอายุลูกหนี้
 • รายงานสถานะลูกหนี้
 • หน้าจอ pos ทัชสกรีน สแกนบาร์โค้ด

ระบบสต๊อก

 • รับสินค้าเข้าอื่น
 • จ่ายสินค้าอื่น
 • โอนย้ายที่เก็บสินค้า
 • คำนวณต้นทุนแบบเฉลี่ย
 • รายงานรายละเอียดการรับจ่ายสินค้า
 • รายงานสรุปการรับจ่ายสินค้า
 • รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้า
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้า
 • รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • รายงานสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุด
 • รายงานสินค้าถึงจุดสูงสุด
 • รายงานรายละเอียดต้นทุนสินค้า
 • รายงานสรุปต้นทุนสินค้า

ระบบการเงิน

 • โอนย้ายเงิน (ฝาก ถอน โอน)
 • ผ่านเช็ครับ
 • ผ่านเช็คจ่าย
 • ผ่านบัตรเครดิตรับ
 • ผ่านบัตรเครดิตจ่าย

ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

 • บันทึกใบสำคัญ
 • รายงานการบันทึกบัญชี
 • รายงานบัญชีแยกประเภท
 • รายงานงบทดลอง
 • รายงานงบดุล
 • รายงานงบกำไรขาดทุน
 • รายงานวิเคราะห์บัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • รายงานวิเคราะห์บัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายรายปี

อื่นๆ

 • ใช้งานได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน
 • ไม่จำกัดจำนวน user ใช้งาน
 • รายงานทุกตัวส่งออกมาทำต่อใน excel ได้
 • ใช้งานบน server cloud คุณภาพสูง ระบบไม่ล่ม backup ข้อมูลทุกวัน
 • สอบถามการใช้งาน ดูแลระบบ ตลอดอายุการใช้งาน
 • อัพเดดโปรแกรมฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
ลงทะเบียนใช้งานฟรี 1 เดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ + ไลน์ไอดี 0814088313

BP SOFT COMPANY LIMITED